Nađi vremena

kampanjaNađi Vremena

Kampanja "Nađi vremena" je bila usmerena na informisanje i edukaciju javnosti o važnosti očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja žena na teritoriji opština na jugu Srbije. Relativno kratak period trajanja kampanje je zahtevao jasne i snažne vizuelne poruke o važnosti prevencije.

Nađi vremena

Sat sa kazaljkama na pet do dvanaest kao noseći simbol kampanje ukazuje na urgentnost i važnost teme.

Find the Time - Beindesign studio
  • Klijent: V+O Communications
  • Usluge: Vizuelni identitet, promotivni materijali


Vizuelni identitetGrafička rešenja

Našli smo vremena

Kampanja "Nađi vremena" je podrazumevala i bilborde koji su postavljeni na nekoliko lokacija u Vranju, Preševu i Bujanovcu. Nekoliko skupova i predavanja je održano u cilju unapređenja svesti i znanja o prevenciji i zdravlju žena. Beindesign studio je kroz izradu efektnog promotivnog materijala obezbedio vidljivost svih događaja kao i celokupne kampanje.

Kampanja Nađi Vremena - bilbord dizajn
Kampanja Nađi Vremena - dizajn bilborda
Kampanja Nađi Vremena - dizajn promotivnog materijala
Kampanja Nađi Vremena - roll up dizajn
Kampanja Nađi Vremena - dizajn majce
Kampanja Nađi Vremena - dizajn bedža