UNOPSMGGT Publikacija

Publikacija dizajnirana za Kancelariju za projektne usluge Ujedinjenih nacija (UNOPS) kao deo prezentovanja aktivnosti i rezultata programa EU PROGRES u oblasti dobrog upravljanja.

Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design Making Good Governance Tangible brochure design
  • Klijent: UNOPS - EU PROGRES Program
  • Usluge: Dizajn publikacije