Internet prezentacijaRoloTop

Internet prezentacija RoloTop kompanije koja se bavi izradom i instalacijom roletni, prozora i komarnika.

Jasno i smelo

RoloTop kompanija nas je pozvala da osmislimo njihov nastup na internetu. Uradili smo dinamičku internet prezentaciju. Sveden dizajn ističe raspon usluga koje kompanija pruža. U veoma kratkom roku postigli su zapažene rezultate. Ostvareno je povećano interesovanje i vidljivost što je dovelo do duplog povećanja obima posla.


  • Klijent: Rolotop
  • Usluge: dinamički veb dizajn