Rebrendiranje kompanijeSpeccon

Kompletan redizajn za kompaniju Speccon je podrazumevao redizajn internet prezentacije, vizuelnog identiteta i promotivnog materijala.

Kompletan redizajn

Kompanija Specccon nas je pozvala da osvežimo njihov vizuelni identitet kao i internet prezentaciju.Uradili smo novu internet prezentaciju sa ciljem da se predstavi proizvodni sektor kao i bolji uvid u aktivnosti projektnog biroa. Pored sajta urađeno je i rebrendiranje vizuelnog identiteta i promotivnog materijala. Finalni rezultat je bio povećana vidljivost kompanije.

Speccon Company logo

  • Klijent: Speccon d.o.o.
  • Usluge: Izrada internet prezentacije, rebrendiranje vizuelnog identiteta, dizajn promo materijala

Grafička rešenjaVizuali

Nov i osvežen izgled

Nova internet prezentacija je zahtevala i redizajn kompletnog vizuelnog identita kao i set eksternog i internog materijala.

Speccon - kampanja otvaranje
Speccon - promotivna uniforma
Speccon - vizit karte
Speccon - Brendiranje fabrike