DizajnVD Publikacija

Publikacija dizajnirana za Kancelariju za projektne usluge Ujedinjenih nacija (UNOPS) kao deo prezentovanja aktivnosti i rezultata programa EU PROGRES u oblasti dobrog upravljanja.

Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja Dizajn Publikacije Vertikalna Dimenzija Dobrog Upravljanja
  • Klijent: UNOPS - EU PROGRES Program
  • Usluge: Dizajn publikacije